Danmark har de sidste par år været igennem en stor liberalisering indenfor området detail og handel

Lukkeloven blev stort set afskaffet for 10 år siden, forstået på den måde, at butikker kan holde åbent døgnet rundt og alle ugens dage nu.

Derudover er der givet større muligheder for butikker for at have mere fri rammer i forhold størrelse af butikker og placeringen af butikker på baggrund af Planloven.

Men trods disse ændringer sætter Planloven stadig nogle begrænsninger for detail. Som udgangspunkt skal planlægningen ifølge Planloven så vidt det er muligt foregå lokalt. Men lige præcis i forhold til detailhandlen har kommunerne ikke fuldstændig frihed til at vælge hvor butikker skal placeres. Politikerne har ikke villet slippe og overlade ansvaret helt til kommunerne i Danmark.

Man kan selvfølgelig sige, at kommuner skal gøre sit for at placere butikker og detailhandel, så det ikke påvirker andre steder og i særdeleshed påvirker nabokommunerne. For eksempel hvis der blev anlagt et storcenter lige på grænsen til en anden kommune. I det tilfælde vil det naturligvis have en effekt for handlen i nabokommunen. Derfor kan der være nogle ting, som ikke kan overlades helt til kommunerne.

Reglerne giver højere priser for forbrugerne. Dette har konkurrencemyndighederne adskillige gange nævnt og begrænsninger i størrelser på butikker og lokaler kan sætte nogle begrænsninger for stordrift og fordelene af disse. Stordriftsfordele ville ellers kunne give forbrugerne nogle lavere priser.

Der argumenteres for begrænsninger i størrelser på butikker med, at de små og mindre butikker kan risikere at få det sværere konkurrencemæssigt i forhold til de store butikker. Det er netop på grund af stordriftsfordele, at dette argument kan holde til en vis grad.

Større og mindre butikker kan have interessekonflikter, men det er ikke så udbredt som det har været tidligere.

Detailhandlen har i disse år oplevet en stor ændring og i særdeleshed som følge af konkurrencen fra online handel. På den baggrund, hvor fysiske butikker bliver presset af online butikker, er det derfor lidt bemærkelsesværdigt, at reguleringerne fortsætter i forhold til de små butikker.

Mindre butikker betyder samtidig også mindre udvalg for forbrugerne. Det betyder herefter et mindre antal produkter og produkttyper, færre pakker, størrelser osv.

Vareudvalget i Danmark ligger i forvejen lavere end i Danmarks nabolande. Faktisk ligger det meget lavere. De danske butikker har et udbud og udvalg af varer, som ligger på ca. 40 % af det udvalg, som forbrugerne får i de øvrige lande, som ligger omkring Danmark.
Selvom der er flere årsager til dette, er de danske reguleringer af størrelser på butikker en væsentlig del af årsagen til dette.

Der er naturligvis fokus på dette og det bliver interessant at følge udviklingen og om det fortsat i fremtiden vil være kommunerne, der i stor udstrækning skal have ansvaret for, hvor de lokale butikker skal placeres rundt omkring i kommunerne.