Fredensborgs historie

Fredensborg er i høj grad synonym med slottet, og det har en spændende historie. Helt tilbage i 1500-tallet lå der her en bebyggelse, som dengang hed Ørstrup, og her lå Østrupgård, som senere blev til Fredensborg Slot.

Når vi i dag taler om egnen som ‘kongernes Nordsjælland’ skyldes det, at området allerede tidligt blev erhvervet af kronen for at blive brugt som jagtområde og revir. Østrupgård var allerede i 1560 en del af kronens ejendomme under Frederik den 2., men gården kom tilbage på andres hænder, indtil den i 1678 igen overgik til kongehuset – denne gang var kongen Christian den 5.

Et nyt slot på grunden

I starten var den gamle Østrupgård god nok til kongens brug, men i 1719 begyndte man at tænke på et nyt slot på den smukke beliggenhed ved Esrum sø. Tre år senere kunne man indvi det nye slot, som samtidig fik navnet Fredensborg.

Bygningen af slottet og anlægget af park og andre forhold var en stor affære, som skabte liv i den stille bebyggelse. Der blev udkommanderet soldater, der skulle rydde store dele af skoven Østrup Vang, så der blev plads til park, alléer og et menagerianlæg, som blev hjemsted for, hvad man betragtede som eksotiske dyr. Her blev ulv og bjørn indkvarteret i et hus på en lille ø i en sø, der blev gravet ud til formålet. Menagerihuset blev revet ned i 1767, og med vanlig dansk humor kom øen til at hedde ‘Andedammen’ – i dag hedder den lidt mere poetisk ‘Rosenøen’.

Det var almindeligt på den tid at rive andre bygninger for at skaffe byggematerialer til nybyggerier, og det var også tilfældet med hensyn til Fredensborg. En bygning, der bar navnet ‘Sparepenge’ blev revet ned, og alt hvad der kunne bruges fra denne bygning blev genanvendt i det nye slot.

De lokale beboere nød godt af aktiviteterne – blandt andet kromanden på Asminderød Kro, der havde kronede dage.