Fredensborgdage

Fredensborg er i dag kendt som dronning Margrethes sommerresidens – her bor hun halvdelen af året, og det forstår man godt. Her kan hun leve et mere tilbagetrukket liv og nyde tilværelsen midt i noget af den kønneste natur i Danmark.

På en måde kan man sige, at dronning Margrethe fører det, man nogle gange kalder ‘de glade Fredensborg-dage’ videre. Når man taler om de glade dage på Fredensborg, handler det om den tid, da slottet blev brugt af kong Christian den 9, som var konge fra 1863 til sin død i 1906. Denne konge er også kendt som Europas svigerfar, idet ikke mindre end alle hans døtre blev gift med kongelige eller kejserlige personer rundt omkring i Europa. Som en anden edderkop havde han således spundet tråde ud til tronerne i en række af de europæiske lande.

Navnetræk i ruderne

Når alle disse konger og kejsere var på besøg på Fredensborg med deres hustruer, udfoldede der sig et liv på slottet, som ikke er set hverken før eller siden. Det er ganske usædvanligt, at et lille land som Danmark på den måde kunne få placeret kongedøtre i så mange vigtige lande. Eller også er det netop, fordi Danmark var et lille og ubetydeligt land, så et giftermål med en af den danske konges døtre ikke kunne siges at have nogen større politisk slagside.

Et fast ritual ved konge- og kejserbesøge var, at de besøgende skulle ridse deres navne i en rude i et af slottets mange småsprossede vinduer. Den dag i dag finder vi således ruder med indridsede navnetræk fra den russiske tsar og den engelske konge samt en lang række andre royale og betydningsfulde personer.

Fredensborg kan besøges dele af året, og en af de store attraktioner er den berømte kuppelsal, hvor vi på tv gennem tiden har set mangen kongelig person svinge skørter og svalehaler ved bryllupper og andre fester i det danske kongehus.